Ľudová hudba

    Folklórny súbor začínal s jedným harmonikárom, ale vedúca súboru snívala o tom, aby náš súbor mal vlastnú ľudovú hudbu, až sa jej ten sen aj splnil. Postupne sa k nám pridávali ďaľší, väčšinou naši priatelia a priatelia priateľov, až sme sa rozrástli na veľké hudobné teleso a od roku 2009 pôsobíme a vystupujeme spolu s DaMFS MATIČIARIK, v ktorom sme najprv spievali a tancovali. Ľudová hudba máva aj samostatné vystúpenia.

V roku 2014 pri svojom 5.výročí vydali svoje prvé CD.

    Zahrali si s ľudovou hudbou Ponitran a primáška Zuzka Klimantová si zahrala aj s Jánom Berky Mrenicom ml., a to sú nezabudnuteľné zážitky.

    V kapele sa vystriedalo už niekoľko členov, ale stále sa tešia na každé vystúpenie, lebo to je ich motivácia ísť stále ďalej a ďalej.

    Pracujú pod vedením RNDr. Perta Klimanta, PhD.
 

RNDr. Peter Klimant, PhD.  - cimbal, akordeón 

 

1. husle, spev

Zuzana Klimantová DIS.art. - primáška

 

2.husle, spev

Bc. Miriam Hamranová

Beáta Póčová

 

violová kontra

Milan Németh

Mgr. Laura Abrhanová

 

kontrabas

Ľuboš Ivan

 

akordeón

Michal Buffa

František Meliška

 

klarinet

Albín Blaho

 

Pri speve nám odborne radí a vypomáha

Mgr. Miroslava Valovičová , Alenka Porubská