Ďakujeme sponzorom a priaznivcom folklóru

 

Ďakujeme všetkým sponzorom a priateľom DFS Matičiarik,

ktorí nás podporujú a spolupracujú

pri organizovaní naších akcií:

 

Nitriansky samosprávny kraj

Mestský úrad Nové Zámky

ARRIVA a.s. Nové Zámky

Ľubomír Bakoš ĽUDACAR Veľké Lovce

Pekáreň Juraj Oremus spol. s r.o. Nové Zámky

Poľno SME s.r.o. Palárikovo

JUDr. Anna Nagyová - Notársky úrad

Ing.Ľuboš Ivan s rodinou

Ing. Pavol Hudák s rodinou

    Jaroslav Losonci s rodinou

rodina Viktórie Dékányovej

   krajčírka Lenka Szegényová