Nácviky

 
 

nultá skupina - Elena Kešjarová

utorok 16,15 - 16,55 h

štvrtok 16,15 - 16,55 h

(zrkadlovka na prízemí)

malá skupina - Elena Kešjarová

utorok 17,00 - 18,00 h

štvrtok 17,00 - 18,00 h

 

stredná skupina - Mgr. Ľuboš Topor

utorok 16,30 - 18,00 h

piatok 16,30 - 18,00 h

veľká skupina - Mgr. Ľuboš Topor

utorok 18,00 - 19,30 h

piatok 18,00 - 19,30 h

 

malá muzička Matičiarik

piatok 15,30 - 16,30 h

ĽH Matičiarik

piatok 17,00 - 19,30 h