Nácviky

 

malá skupina - Elena Kešjarová

utorok 16,15 - 17,00 h

štvrtok 16,15 - 17,00 h

nácviky v zrkadlovke na prízemí

 

stredná skupina - Mgr. Petra Solárová

utorok 17,00 - 18,00 h

piatok 16,30 - 18,00 h

nácviky v modrej miestnosti na 1.poschodí

 

veľká skupina - Mgr. Ľuboš Topor

piatok 17,00 - 19,00 h

nácviky v zrkadlovke na prízemí

 

ĽH Matičiarik

piatok 17,00 - 19,30 h