OZNAMY 

Milí priatelia,

 

v novom roku  želáme všetkým našim priaznivcom, členom, tanečníkom veľa, veľa zdravia a chuti tancovať na pravidelných nácvikoch.

 

Tento rok je náš jubilejný 30 - ročný.

 

Pravidelné nácviky začíname od 10.januára 2023 podľa rozdelenia skupín

 
Hurá do tanca a spevu