Vážení priaznivci DFS Matičiarik

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v roku 2023 poukážu 2% z daní roku 2022 a sľubujeme, že budú účelne využité pre potreby DFS Matičiarik.

                                                                                 Ďakujeme.

    

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 

  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať.

  4. Stiahnite si z našej stránky Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a Poučenie a vyplnenie Vyhlásenia.

Vo Vyhlásení sú už vyplnené všetky potrebné údaje za NMaDFS MATIČIARIK.

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

5. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte do 30. 04. 2024 na príslušný daňový úrad .