Veľká skupina

          Veľká skupina detí sú už naši dlhoroční členovia súboru, stredoškoláci, maturanti a už aj vysokoškoláci, dobrá partia členov súboru, ktorí ovládajú rôzne tance a spevy a prezentujú nás nielen na mestských akciách, ale aj na rôznych festivaloch v kraji a hlavne úspešne aj v zahraničí.

Tanečníkom sa venuje

člen tanečného súboru Ponitran,

 Mgr.Ľuboš Topor