26.12.2015 sa v našom meste Nové Zámky konaka krásna akcia RTVS "V Slovenskom betleheme". Spolu s kandráčovcami, s pánom Kleinom a inými súbormi sa samozrejme predstavil náš súbor v priamom prenose STV2.

Gloria, gloria

Stromček, stromček

Čo sa zjavilo

Radujte sa valasi

Kyrie eleison

Čujte sestry z podolá

Čas radosti, veselosti

Hop hop Janko