Nadácia Prameň, Žilinská diecéza, farnosť Žilina - Vlčince zorganizovali  26. decembra 2011 vianočný benefičný koncert V Slovenskom betleheme. Uskutočnil sa pod  záštitou prvého podpredsedu vlády Jána Figeľa a Mons. Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa, v kostole Sedembolestnej Panny Márie  v Žiline - Vlčince.

    Na koncerte v Žiline vystúpili: Monika Kandráčová, Kandráčovci, ženská spevácka skupina Tíšina, Trombitáši – Štefanikovci, FS Čaklov, ĽH Janky Ďuranovej, FS Matičiarik N. Zámky, DFS Cipovička a operný spevák Otakar Klein. Priamy prenos v STV a v SRO moderovala Alena Heribanová.

Pomôžte nám pomáhať. Ďakujeme. Nadácia prameň.

Búvaj ó Ježišku

Keby som mal peniažteky

Čože je to za znamenie

Daj Pán Boh dobrý deň veselý