Alexandra Stanková

organizačná vedúca súboru

 

tel.: 0908 711 495

mail.: maticiarik@gmail.com

 

 

PaedDr. Jana Garajová

 tel.: 0903 764 893

mail: maticiarik@gmail.com

Júlia Vargová

generálna sekretárka

školné, iné platby, informácie, ...

tel.: 0915 716 979 po 15,00 hod

www.facebook.com/julka.vargova