november

1. 4.11.2011 - Dni tekvíc na Hlavnom námestí - veľká skupina - o 17,30 hod.

2. 7.11.2011 - Projekt Comenius na ZŠ Nábrežná - veľká skupina - o 9,00 hod.

3. 17.11.2011 - 1.sústredenie - celý súbor - od 9,30 - 17,00 hod.

4. 26.11.2011 - 1.adventná nedeľa v Dorogu Maďarsko - veľká skupina - od 14,00 hod.

5. 27.11.2011 - 2.sústredenie - celý súbor - od 14,00 - 17,00 hod.