máj

1. 4.5.2011 - Šaffova ostroha - krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova ostroha v Jure nad Hronom - o 17,00 hod.

2. 7.- 8.5.2011 - Znojmo - Dni partnerských miest - veľká skupina - odchod o 7,00 hod.

3. 14.5.2011 - Na Matičnom dvore v Štúrove - veľká skupina - odchod o 14,00 hod.

4. 15.5.2011 - Členská schôdza MO MS - ĽH - o 16,00 hod.

5. 22.5.2011 - 1.generálka - celý súbor - od 14,00 - 17,00 hod.

6. 27.5.2011 - 2.generálka - o 16,00 hod.

7. 28.5.2011 - 2.ročník Detských krojovaných slávností Veľké Leváre - veľká skupina - odchod o 8,00 hod.

8. 29.5.2011 - Mestký deň detí na Štrande - celý súbor - o 14,00 hod.

9. 31.5.2011 - 3.generálka - o 16,00 hod.