apríl

1. 2.4.2011 - Vystúpenie pre Občianske združenie Za troma mostami - stredná a veľká skupina v Hostinci u Šimunka - o 14,00 hod.

2. 7.4.2011 - Zdravotník roka - odovzdávanie cien najlepšiemu pracovníkovi v zdravotníctve - stredná a veľká skupina - organizuje NSK v SŠ Nitra - odchod  

                          o 13,00 hod.

3. 13.4.2011 - Veľká noc v Matici - zdobenie kraslíc - malá skupina - o 16,00 hod.

4. 28.4.2011 - Okresná postupová súťažná prehliadka DFS - v KD Želiezovce - malá a stredná skupina - odchod o 9,00 hod.

5. 29.4.2011 - Stavanie mája pred budovou MO MS - malá a stredná skupina - o 13,00 hod.

6. 29.4.2011 - Zumba kongres - v športovej hale Milénium - tanec Trenčín - o 17,00 hod.