8.6.2018 (pi) o 18,00 h - premiéra

25.výročie súboru - premiéra - celý súbor