25.11.2012 o 14,00 h.(ne) - celý súbor

 

Sústredenie celého súboru od 14,00 - 18,00 hod.

- malé deti sa potom dohodnú na odchode a presune na Hlavné námestie, kde bude vystúpenie pre zvierací útulok