24.4.2013 o 17,00 h.(st) v DK

 Vyhodnotenie úspešných žiakov za rok 2012

- znaky mesta budú niesť Viktor Mézeš a Mirka Maťašovská

- oceňovania sa zúčastnia ocenení naši členovia a ostatní prídu povzbudzovať a tlieskať !