rok 2011

1. - 8.1.2011 - Nahrávanie DVD v Palárikove - stredná a veľká skupina - odchod o 8,00 hod.

2. - 15.1.2011 - Matičný ples v Nesvadoch - stredná a veľká skupina - odchod o 17,00 hod.

3. - 5.2.2011 - Matičný ples v budove MO MS Nové Zámky - Ľudová hudba - o 17,00 hod.

4. - 20.2.2011 - Vystúpenie s Bánovčankou - v budove MO MS Nové Zámky - Ľudová hudba - o 17,00 hod.

5. - 7.3.2011 - Okresná prehliadka DFS - malá a stredná skupina - o 10,00 hod.

6. - 20.3.2011 - Súťaž sladkých a slaných dobrôt - vystupuje ĽH a veľká skupina v Csemadoku o 14,00 hod.

7. - 2.4.2011 - Vystúpenie pre Občianske združenie Za troma mostami - stredná a veľká skupina v Hostinci u Šimunka - o 14,00 hod.

8. - 7.4.2011 - Zdravotník roka - odovzdávanie cien najlepšiemu pracovníkovi v zdravotníctve - stredná a veľká skupina - organizuje NSK v SŠ Nitra - odchod  

                          o 13,00 hod.

9. - 13.4.2011 - Veľká noc v Matici - zdobenie kraslíc - malá skupina - o 16,00 hod.

10. - 28.4.2011 - Okresná postupová súťažná prehliadka DFS - v KD Želiezovce - malá a stredná skupina - odchod o 9,00 hod.

11. - 29.4.2011 - Stavanie mája pred budovou MO MS - malá a stredná skupina - o 13,00 hod.

12. - 29.4.2011 - Zumba kongres - v športovej hale Milénium - tanec Trenčín - o 17,00 hod.

13. - 4.5.2011 - Šaffova ostroha - krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova stroha v Jure   nad Hronom - o 17,00 hod.

14. - 7.- 8.5.2011 - Znojmo - Dni partnerských miest - veľká skupina - odchod o 7,00 hod.

15. - 14.5.2011 - Na Matičnom dvore v Štúrove - veľká skupina - odchod o 14,00 hod.

16. - 15.5.2011 - Členská schôdza MO MS - ĽH - o 16,00 hod.

17. - 22.5.2011 - 1.generálka - celý súbor - od 14,00 - 17,00 hod.

18. - 27.5.2011 - 2.generálka - o 16,00 hod.

19. - 28.5.2011 - 2.ročník Detských krojovaných slávností Veľké Leváre - veľká skupina - odchod o 8,00 hod.

20. - 29.5.2011 - Mestký deň detí na Štrande - celý súbor - o 14,00 hod.

21. - 31.5.2011 - 3.generálka - o 16,00 hod.

22. - 3.6.2011 - Premiéra letného programu "Na lúke ..." - celý súbor - o 18,00 hod.

23. - 4.6.2011 - Deň halušiek - Za troma mostami - celý súbor - o 13,45 hod.

24. - 8.6.2011 - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko - malá skupina - o 9,45 hod.

25. - 14.6.2011 - Svetový deň darcov krvi - celý súbor - o 13,00 hod.

26. - 26.6.2011 - Obecné dni v Bajči - celý súbor - o 14,00 hod.

27. - 5.7.2011 - Cyrilometódske slávnosti v Kolárove - veľká skupina - odchod o 15,00 hod.

28. - 8.7.2011 - Vatra zvrchovanosti - ĽH - o 18,00 hod.

29. - 23.7.2011 - Vínna cesta v Strekove - celý súbor - odchod o 13,00 hod.

30. - 24.7.2011 - 15.výročie Južnoslovanské solklórne slávnosti Dulovce - veľká skupina - o 10,00 hod.

31. - 30.7.2011 - Súťaž vo varení gulášu - celý súbor - o 10,00 hod.

32. - 31.7.2011 - odchod na sústredenie do Znojma - o 9,00 hod.

33. - 6.8.2011 - návrat z týždenného sústredenia v Znojme

34. - 21.- 22.8.2011 - 52.ročník Folklórny festival spevu a tanca v Michalovciach - veľká skupina - odchod o 6,30 hod.

35. - 9.- 11.9.2011 - Táborská setkání v meste Tábor ČR

36. - 23.9.2011 - Ľudová veselica na Hlavnom námestí - ĽH - o 18,00 hod.

37. - 24.9.2011 - Oberačkové slávnosti - celý súbor - o 9,00 hod.

38. - 24.9.2011 - Deň otvorených dverí v pivovare Heineken Hurbanovo - veľká skupina - o 14,00 hod.

39. - 13.10.2011 - Folklórny večer v budove MO MS - ĽH - o 18,00 hod.

40. - 14.10.2011 - 15.výročie firmy Tupperware - ĽH - o 19,00 hod.

41. - 4.11.2011 - Dni tekvíc na Hlavnom námestí - veľká skupina - o 17,30 hod.

42. - 7.11.2011 - Projekt Comenius na ZŠ Nábrežná - veľká skupina - o 9,00 hod.

43. - 17.11.2011 - 1.sústredenie - celý súbor - od 9,30 - 17,00 hod.

44. - 26.11.2011 - 1.adventná nedeľa v Sárisápe - Maďarsko - veľká skupina - od 14,00 hod.

45. - 27.11.2011 - 2.sústredenie - celý súbor - od 14,00 - 17,00 hod.

46. - 4.12.2011 - Mikuláš v OC Aquario - celý súbor - o 14,00 hod.

47. - 7.12.2011 - Vianočné vystúpenie pre Sklerózu multiplex - veľká skupina - o 14,00 hod.

48. - 10.12.2011 - Mestské vianočné oslavy na Hlavnom námestí - celý súbor - o 13,00 hod.

49. - 17.12.2011 - vystúpenie pre Jednotu - veľká skupina - o 10,00 a 11,00 hod.

50. - 18.12.2011 - premiéra vianočného programu "Vianoce na dedine" - celý súbor - o 15,00 hod.

51. - 26.12.2011 - priamy prenos STV - V slovenskom Betleheme zo Žiliny - veľká skupina - odchod o 8,00 hod.