rok 2023

  1.  - 06.01.2023 - Sv. omša vo Františkánskom kostole - ĽH
  2.  - 14..01.2023 - Ples v Nesvadoch - ĽH
  3.  - 15.01.2023 - 210.výročie úmrtia AB - o 10,00 h 
  4.  - 15.01.2023 - 30.výročie vzniku SR - o 17,00 - ĽH + VS
  5.  - 30.04.2023 - Jarný ples - o 18,00 h - ĽH + VS
  6.  - 02.05.2023 - Stavanie mája - o 10,00 h - MS
  7.  - 02.05.2023 - Krojované detstvo - o 16,00 h - MS
  8.  - 06.-08.05.2023 - Sústredenie Hotel Panoráma Chľaba - ĽH + SS + VS
  9.  - 21-05.2023 - Benefičný koncert - o 17,00 h - ĽH
  10.  - 25.05.2023 - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko - o 10,00 h - ĽH + VS