rok 2023

  1.  - 06.01.2023 - Sv. omša vo Františkánskom kostole - ĽH
  2.  - 14..01.2023 - Ples v Nesvadoch - ĽH
  3.  - 15.01.2023 - 210.výročie úmrtia AB - o 10,00 h 
  4.  - 15.01.2023 - 30.výročie vzniku SR - o 17,00 - ĽH + VS
  5.  -