rok 2022

 1.  - 23.01.2022 - Súťaž o najkrajšiu tortu v Bratislave
 2.  - 28..03.2022 - Erasmus na ZŠ Nábrežná - 9,00 - ĽH + VS
 3.  - 30.04.2022 - Stavanie mája pred budovou MO MS - ĽH + MS
 4. - 15.05.2022 - Prečo mám rád slovenčinu ... - ĽH + SS + VS
 5. - 28.05.2022 - Detské krojované slávnosti Veľké Leváre - ĽH + VS + SS
 6.  - 08.06.2022 - vystúpenie pre Súkromnú základnú školu s autizmom, Pod kopcom NZ - ĽH + SS + VS
 7.  - 18.06.2022 - Premiéra - V Nových Zámkoch novina sa stala - celý súbor
 8.  - 24.06.2022 - Spoločná opekačka na Čerešňovej ul. - 17,00 h - celý súbor
 9.  - 29.06.2022 - Odhalenie fontány na Hlavnom námestí NZ - 18,00 h - ĽH + VS
 10.  - 04.07.2022 - Cyril a Metod v Nesvadoch - 17,00 h - ĽH + VS + SS
 11.  - 05.07.2022 - Cyril a Metod v NZ - ĽH + VS
 12.  - 09.07.2022 - Svadba ZK + MM - 15,00 h - ĽH + VS + SS
 13.  - 09,07,2022 - Obecné dni Chotín - 17,00 h - ĽH + VS + SS
 14.  - 31.07.2022 - Dni chleba Dražovce - 13,00 h - ĽH + VS
 15.  - 19,- 20,8,2022 - Hontianska paráda Hrušov - stanovačka
 16.  - 01.09.2022 - Deň kroja v Banskej Bystrici - ĽH + VS + SS
 17.  - 08.09.2022 - Vystúpenie pre seniorov v DD Astra - ĽH