rok 2022

  1.  - 23.01.2022 - Súťaž o najkrajšiu tortu v Bratislave
  2.  - 28..03.2022 - Erasmus na ZŠ Nábrežná - 9,00 - ĽH + VS
  3.  -