rok 2018

 1.  - 20.01.2018 - Folklórny ples
 2.  - 30.01.2018 - akcia - Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre - ĽH
 3.  - 01.02.2018 - Študentský ples SZŠ v Priemstave - ĽH + mVS
 4.  - 16.02.2018 - Valentínsky ples - ĽH
 5.  - 05.03.2018 - Smer MDŽ - KD - ĽH + mVS
 6.  - 17.04.2018 - Konferencia Regio Rasouces v Smoleniciach - ĽH
 7.  - 30.04.2018 - stavanie mája v MŠ Šoltésovej - VS + Ferko
 8.  - 30.04.2018 - stavanie mája pred budovou MO MS - MS
 9.  - 01.05.2018 - Stavanie mája v Štúrove - ĽH
 10.  - 19.05.2018 - otvorenie opravenej Tržnice - mĽH
 11.  - 25.05.2018 - akcia firmy AMI - ĽH + mVS 
 12.  - 26.-27.05.2018 - 15.výročie DFS Leváranek Veľké Leváre - ĽH
 13.  - 01.06.2018 - otvorenie obnoveného amfiteátra - ĽH
 14.  - 08.06.2018 - vystúpenie s Premiérovým programom pre školy - ĽH + VS 
 15.  - 08.06.2018 - Premiéra programu k 25.výročiu súboru
 16.  - 09.06.2018 - Výročie vzniku obce Palárikovo - ĽH, VS
 17.  - 24.06.2018 - Charitatívna akcia "Káčer na bicykli" - ĽH, VS
 18.  - 04.07.2018 - Slávnosti sv. Cyrila a Metoda - členovia
 19.  - 05.07.2018 - Výročie vzniku MO MS v Želiezovciach - ĽH, VS
 20.  - 21.07.2018 - Vatra zvrchovanosti v Kolárove - ĽH, VS
 21.  - 28.07.2018 - Porciunkula - mĽH
 22.  - 17.-19.08.2018 - Hontianska paráda Hrušov
 23.  - 25.08.2018 - Lóťanské folklórne slávnosti - ĽH, VS, Vrtinohy
 24.  - 01.09.2018 - Deň otvorených dverý NR SR - ĽH, VS
 25.  - 06.09.2018 - Okresné dožinky - ĽH, VS
 26.  - 08.09.2018 - Deň kroja BB - celý súbor
 27.  - 14.-16.9.2018 -Táborské setkání ČR - MĽH
 28.  - 22.09.2018 - Šuriansky jarmok - ĽH + VS
 29.  - 28.09.2018 - XXIV. Novozámocký festival DFS - Ferko + SS
 30.  - 28.09.2018 - XXIV. Novozámocký festival DFS -  MĽH + VS 
 31.  - 29.09.2018 - XXIV. Novozámocký festival DFS - Ferko + MS
 32.  - 29.09.2018 - XXIV. Novozámocký festival DFS - ĽH + mVS
 33.  - 06.10.2018 - Deň kroja - celý súbor
 34.  - 27.10.2018 - Klobfest - ĽH + VS + SS
 35.  - 14.11.2018 - Skleróza multiplex - MS 
 36.  - 16.-18.11.2018 - Sústredenie Penzión Iveta Radava - ĽH, MĽH, SS, VS
 37.  - 24.11.2018 - 20.výročie vzniku založenia Domu Matice slovenskej v Šamoríne - ĽH + VS
 38.  - 28.11.2018 - Vystúpenie pre SOŠ Dvory nad Žitavou - Ferko + VS
 39.  - 04.12.2018 - Tvorivé mikulášske dielne ZŠ Nábrežná - Ferko + SS
 40.  - 05.12.2018 - Vítanie Mikuláša na Hlavnom námestí - MS
 41.  - 06.12.2018 - Vianočné vystúpenie pre dôchodcov - Bytové družstvo - MS
 42.  - 13.12.2018 - Slovensko spieva koledy na Hlavnom námestí - SS
 43.  - 16.12.2018 - Najvzácnejší vianočný dar - vianočná premiéra - celý súbor
 44.  - 21.12.2018 - Vianočné trhy na Hlavnom námestí - ĽH
 45.  - 26.12.2018 - Koncert vo Farskom kostole - ĽH
 46.  - 28.12.2018 - Benefičný koncert v Old School Coffee Hous - ĽH