rok 2016

1. - 02.01.2016 - Novoročný benefičný koncert v Dedinke - o 14,00 h. - Amabile

2. - 02.01.2016 - Novoročná benefičný koncert v Trávnici - o 18,00 h. - Amabile

3. - 06.01.2016 - Novoročný trojkráľový koncert vo Františkánskom kostole - o 15,00 h. - ĽH

4. - 08.01.2016 - Vítanie hostí na Primátorskom plese v Jazdiarni - o 19,00 h. - Amabile

5. - 16.01.2016 - Gymnázium ples - o 18,00 h. - ĽH + VS

6. - 18.01.2016 - Tajomstvo mojej kuchyne - STV 1 Blava - od 7,00 h. - ĽH + VS

7. - 30.1.2016 - Školský ples v Dvoroch nad Žitavou - o 18,00 h. - ĽH + VS

8. - 30.1.2016 - Školský ples ZŠ G.Bethlena v Jazdiarni - od 21,00 h. - ĽH

9. - 31.1.2016 - Akcia strany Sieť v Miléniu - o 15,00 h. - ĽH + VS

10. - 02.02.2016 - Akcia strany TIP v Komárne - o 17,00 h. - ĽH

11. - 06.02.2016 - Šiškový festival v Mlynkoch Maďarsko - od 9,00 h. - ĽH + VS

12. - 13.02.2016 - Valentínsky ples v Nesvadoch - o 19,00 h. - ĽH + VS

13. - 17.02.2016 - Akcia strany SNS - o 18,00 h. - SS + ujo Ferko

14. - 12.03.2016 - Okresná postupová súťaž malých kapiel v ROS - o 14,00 h. - MĽH

15. - 08.04.2016 - Aprílová revue - o 18,30 h - MĽH 

16. - 09.04.2016 - Vystúpenie pre firmu TOMLUX v Jazdiarni - o 12,00 h. - ĽH + VS

17. - 15.04.2016 - Krajská postupová súťaž v Ludaniciach - o 10,00 h. MĽH

18. - 23.04.2016 - Devínske slávnosti - o 12,30 h. - ĽH

20. - 29.04.2016 - Stavanie mája pred budovou MO MS - o 11,00 h. - MS + ujo Ferko

21. - 30.04.2016 - Majáles na Hlavnom námestí - o 17,00 h. - ĽH + VS + SS

22. - 6.-7.05.2016 - Dni partnerských miest Znojmo - o 8,00 h. - ĽH + VS

23. - 22.05.2016 - Matičná výročná schôdza - o 16,00 - ĽH + VS

24. - 28.-29.5.2016 - Krojované slávnosti vo Veľkých Levároch - o 8,00 h. - ĽH + VS

25. - 09.06.2016 - Prečo mám rád slovenčinu, pre mám rád Slovensko - 9,00 h. - ĽH + VS

26. - 10.06.2016 - Premiéra "Varíme lekvár, varíme..." - o 18,00 h. - celý súbor

27. - 11.-12.2016 - Celoslovenská postupová súťaž ĽH v Habovke - MĽH

28. - 26.06.2016 - XXVIII.ročník Požitavské folklórne slávnosti na Mani - o 13,00 h. - ĽH + VS + SS

29. - 05.07.2016 - Sviatok sv. Cyrila a Metoda v Nesvadoch - o 16,00 h. - ĽH + VS

30. - 05.07.2016 - Sviatok sv. Cyrila a Metoda v Nových Zámkoch - o 18,00 h. - Anička a Adrika

31. - 15.07.2016 - Vatra zvrchovanosti na Sihoti NZ - o 18,00 h - ĽH + VS + SS

32. - 30.07.2016 - Matičné slávnosti v Komárne - ĽH + VS + SS

33. - 20.08.2016 - DOD Ovocinárske družstvo Dvory nad Žit. - ĽH + VS

34. - 27.08.2016 - Obecné dni Hul - ĽH + VS + SS

35. - 09.09.2016 - Okresné dožinky v budove MO MS - o 9,00 h. - ĽH + VS

36. - 16.-18.9.2016 - Táborská setkání v meste Tábor ČR - ĽH + VS

37. - 30.9.2016 - Projekt Erasmus na ZŠ B.Bethlena - o 17,00 h. - SS

38. - 21.10.2016 - Folklórno-charitatívny večer pre Sofiu - o 19,30 - ĽH + VS + Slovenský rebeli

39. - 22.10.2016 - Svadba Ivany Kozlíkovej - ĽH

40. - 2.-6.11.2016 - Hudobné tvorivé dielne "Na našu nôtu"  Jedľové Kostoľany - MĽH

41. - 04.11.2016 - 25.výročie založenia Hotela Korzo - o 18,00 h. - ĽH

42. - 04.11.2016 - Estráda - o 18,00 h. - ujo Ferko + dievčatá

43. - 12.11.2016 - Gastrofest Dvory nad Žitavou - o 10,00 h - ĽH + VS

44. - 12.11.2016 - Klobfest Nové Zámky - o 14,00 h - ĽH + VS + SS

45. - 25.11.2016 - Narodeninová oslava v Palárikove - o 16,00 h - ˇLH

46. - 19.11.2016 - Štúrovský venček  - o 15,00 h. - ĽH + VS + SS

47. - 26.11.2016 - Vystúpenie pre dôchodcov v Dolnom Ohaji - o 15,00 h - LH + VS + SS

48. - 04.12.2016 - Kukuričák v Palárikove - o 18,00 h - LH

49. - 05.12.2016 - Vítanie Mikuláša na Hlavnom námestí - o 17,00 h - MS

50. - 08.12.2016 - Vianočné oslavy na Hlavnom nám. - o 16,00 - MS + SS

51. - 10.12.2016 - Vianočný večierok firmy Cikautxo - o 21,00 h - LH + VS

52. - 11.11.12.2016 - Benefičný koncert v Nitre - o 18,00 h - LH

53. - 14.12.2016 - Vianočné vystúpenie pre Sklerózu multiplex - o 14,00 h - MS

54. - 15.12.2016 - Vianočné oslavy na Hlavnom nám. - o 16,00 h - MS + SS

55. - 16.12.2016 - Akcia pre firmu Kooperatíva v Palárikove - 20,00 h - ĽH

56. - 17.12.2016 - Vystúpenie v OD Jednota - o 10,00 h - MS + SS

57. - 17.12.2016 - Koncert Enthea a Amabile v kostole - o 19,00

58. - 18.12.2016 - Premiéra vianočného programu "Prišli sme k Vám koledovať..." - o 15,00 h celý súbor