rok 2015

1. - 15.1.2015 - Vznik SR a výročie úmrtia A.Bernoláka - o 16,00 h. - ĽH + VS

2. - 7.2.2015 - XXV.Matičný reprezentačný ples - o 18,00 h - ĽH + VS

3. - 11.2.2015 - Fašiangy Michal nad Žitavou - o 17,00 h. - ĽH + VS

4. - 12.2.2015 - Koncert Ars studia - o 17,00 h. - SS

5. - 14.2.2015 - Kresťanský ples - o 19,00 h. - ĽH

6. - 28.2.2015 - Klobáskový festival v Sládkovičove - o 13,00 h. - ĽH

7. - 28.2.2015 - Študentský ples v MO MS - o 19,00 h - ĽH

8. - 2.3.2015 - Tanečný workshop - od 9,00 - 17,00 h - VS + SS

9. - 11.4.2015 - Čistenie cintorína na Slovenskej ul. - od 9,00 - 15,00 h - Mladá Matica

10. - 12.4.2015 - Bowling za odmenu - o 14,00 h - Mladá Matica

11. - 17.4.2015 - Krajská postupová súťaž DFS Želiezovce - o 10,00 h - MS + SS - Remeselníci

12. - 18.4.2015 - Svetový deň tanca Levice - o 9,00 h - SS 3 páry Tance z Myjavy

13. - 22.4.2015 - Deň Zeme na UKF Nitra - o 9,00 h - časť ĽH

14. - 25.4.2015 - vystúpenie pre Tupperware - o 15,00 h - MS + SS

15. - 30.4.2015 - Stavanie mája pred budovou MO MS - o 11,30 h - SS

16. - 30.4.2015 - Stavanie mája na ZŠ Nábrežná - o 14,00 h - malá ĽH

17. - 30.4.2015 - Majáles na Hlavnom nám. - o 18,00 h - ĽH + SS + VS

18. - 4.-6.5.2015 - Dni partnerských miest v Znojmo - časť ĽH

19. - 23.5.2015 - 25.výročie MŠ Šoltésovej - o 19,00 h - časť ĽH

20. - 24.5.2015 - Benefičný koncert pre Sarah - o 19,00 h - študenti Konzervatória v Ba + Enthea

21. - 28.5.2015 - Sympózia Ústavu krajinnej ekológie v Nitre - o 17,00 h - ĽH

22. - 29.5.2015 - 40.výročie Novofructu - o 17,00 h - ĽH + VS

23. - 30.-31.5.2015 - Medzinárodný folklórny festival Krojovaných slávností Veľké Leváre - ĽH

24. - 4.6.2015 - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko - o 9,00 h - ĽH + VS

25. - 5.6.2015 - Premiéra "Spevom maľované, tancom cifrované" - o 18,00 h - celý súbor

26. - 6.6.2015 - Novozámocké country - o 15,00 h - SS

27. - 23.6.2015 - Korunovanie kráľa čitateľov - o 10,00 h - SS

28. - 25.6.2015 - Majstrovstvá Európy Balatonfüred Maďarsko - 3 páry Tance z Myjavy

29. - 27.6.2015 - Obecné dni v Trávnici - časť ĽH

30. - 3.7.2015 - Kladenie vencov pri súsoší Cyril a Metod - o 16,00 h - Mladá Matica

31. - 5.7.2015 - Cyril a Metod v Kolárove - o 13,30 h - ĽH + VS

32. - 10.7.2015  - Jubileum p. Oremusa - ĽH

33. - 17.7.2015 - Vatra zvrchovanosti - o 16,30 h - ĽH + VS + SS

34. - 18.-19.2015 - 700.výročie vzniku Pozdišoviec - ĽH + VS

35. - 25.7.2015 - Novozámocký jarmok Porcinkula - o 10,00 h- ĽH + VS + SS

36. - 30.7.2015 - Odovzdávanie Dožinkového venca na MsÚ a OÚ - o 10,00 h - ĽH + VS

37. - 21.8.2015 - Medzinárodný festival v Tardoši (HU) - o 13,00 h - ĽH + VS

38. - 29.8.2015 - 5.Strekové dni v Zemnom - o 13,00 h - ĽH + VS

39. - 4.9.2015 - Okresné dožinky v MO MS - o 8,30 h - ĽH + VS

40. - 18.9.2015 - XXI. Novozámocký festival DFS - o 9,00 h - SS

41. - 19.9.2015 - Oberačkové slávnosti - o 10,00 h - MĽH + MS + SS

42. - 26.-27.9.2015 - Tanečný víkend s Lúčnicou - od 9,00 - 18,30 h, v Bratislave - časť VS

43. - 27.9.2015 - Ľudové misie - požehnanie misijného kríža vo Farskom kostole - o 11,30 h - ĽH + 4.páry detí

44. - 2.10.2015 - 190.výročie vzniku Mešťanskej školy v Kolte - o 14,00 h - SS + VS

45. - 4.10.2015 - Výročie narodenia A.Bernoláka - kladenie vencov - o 11,00 h - Mladá Matica

46. - 9.10.2015 - Krst kalendára pre Regionálne sdukačno - sociálne centrum - o 18,00 h - ĽH

47. - 10.10.2015 - Folklórny večer s prehliadkou krojov - o 17,00 h - ĽH + MĽH + VS + SS

48. - 14.10.2015 - 25.výročie vzniku DSS Vek nádeje - o 11,00 h - SS

49. - 16.10.2015 - Mesiac úcty k starším - o 14,00 h - VS + SS

50. - 18.10.2015 - Štúrovský venček - o 15,00 h - ĽH + VS + SS

51. - 24.10.2015 - Výlet do Uhrovca - o 8,00 h - Mladá Matica

52. - 26.a 27.10.2015 - Akadémia SZŠ - o 17,00 h - veľkí chalani + ujo Ferko

53. - 28.10.2015 - Divadelný večer - o 18,00 h - veľkí chalani + ujo Ferko

54. - 7.11.2015 - Klobfest - o 11,00 h - ĽH + VS + SS

55. - 9.11.2015 - Smer-SD - vítanie hostí v Miléniu - o 16,00 h - ĽH

56. - 16.11.2015 - Hotelová škola - akadémia - o 11,00 h - ĽH + chalani

57. - 20.11.2015 - p.Hrdlík - Firemná akcia - o 19,00 h - ĽH

58. - 24.11.2015 - 25.výročie Klubu stomikov - o 10,00 h - SS + ujo Ferko

59. - 29.11.2015 - Slovenský adventný večierok v Dorogu (Maďarsko) - o 14,00 h - ĽH + MĽH + VS

60. - 30.11.2015 - Vyhodnotenie vianočných pohľadníc v ROS N.Zámky - o 10,00 h - SS + ujo Ferko

61. - 5.12.2015 - Vítanie Mikuláša na Hlavnom nám. - o 16,00 h. - MS + SS

62. - 9.12.2015 - Klub Skleróza multiplex - o 14,00 h. - SS + ujo Ferko

63. - 11.12.2015 - Narodeninová oslava rektora VŠP Nitra - ĽH

64. - 13.12.2015 - Premiéra Od Katreny do Vianoc - o 15,00 h. - celý súbor

65. - 18.12.2015 - The Visegrad Chrismas - Vianočné trhy - o 14,00 h. - SS + ujo Ferko

66. - 19.12.2015 - Vianočné vystúpenie v OD Jednota Hlavné nám, - 10,00 h. - SS + ujo Ferko

67. - 19.12.2015 - The Visegrad Chrismas - o 16,00 h. - ĽH + MĽH

68. - 26.12.2015 - V slovenskom betleheme - priamy prenos na STV 2 - Nové Zámky