rok 2013

1. - 12.1.2013 - Matičný ples v Nesvadoch - o 18,00 hod. - ĽH

2. - 15.1.2013 - Oslavy k 20.výročiu vzniku SR a 200.výročie úmrtia Antona Bernoláka - o 16,00 hod. - ĽH + VS

3. - 26.1.2013 - Smerácky ples - o 18,00 hod. - ĽH + VS

4. - 1.2.2013 - XXIII.Reprezentačný matičný ples - o 18,00 hod. - ĽH + VS

5. - 23.2.2013 - Svadba snov v ŠH Milénium - o 14,00 hod. - FD Vienok

6. - 12.3.2013 - Oslava MDŽ - Smer SD - v KD - o 16,00 hod. - ĽH + VS

7. - 17.3.2013 - Deň venovaný ženám, mamám, babkám ...- o 15,00 hod. - celý súbor

8. - 10.4.2013 - Absolventský koncert žiakov ZUŠ v KD - o 17,30 hod. - povzbudzovanie našich

9. - 12.4.2013 - Gitarový koncert v MO MS nášho Stanislava Révayho - o 16,00 hod.

10. - 13.4.2013 - sústredenie MS + SS - o 9,00 hod.

11. - 19.4.2013 - Krajská súťažná prehliadka DFS v Želiezovciach - o 9,00 hod. - MS + SS

12. - 24.4.2013 - Oceňovanie žiakov cenami primátora mesta - o 17,00 hod.

13. - 26.4.2013 - Celoštátne vyhodnotenie SOČ v Kine Mier - o 19,30 hod. - ĽH + VS

14. - 30.4.2013 - Stavanie mája pred budovou MO MS - o 12,00 hod. - MS + SS

15. - 11.5.2013 - vystúpenie v Nesvadoch - o 20,00 hod. - len ĽH

16. - 14.5.2013 - vystúpenie v Berku pre firmu Motorčeky Benz - o 19,00 hod. - ĽH + VS

17. - 17.-18.5.2013 - sústredenie v penzióne Iveta v Radave - ĽH + VS + SS

18. - 25.-26.5.2013 - 10.výročie DFS Leváranek Veľké Leváre - ĽH + VS

19. - 1.6.2013 - Mestká oslava MDD v Kine Mier - o 15,00 hod. - celý súbor

20. - 8.6.2013 - sústredenie v budove MO MS - od 8,30 hod. - celý súbor

21. - 12.6.2013 - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko - o 9,00 hod - ĽH + VS

22. - 14.6.2013 - naša premiéra Matičiarik je tu 20.rokov - o 18,00 hod. - celý súbor

23. - 23.6.2013 - O-tý ročník Tanečného workshopu - o 15,00 hod. - podľa záujmu

24. - 30.6.2013 - vystúpenie vo Viedni pre Misijné sestry kráľovnej Apoštolov - o 8,00 hod. - ĽH + VS

25. - 5.7.2013 - Dni remesiel v Podhájskej - o 9,00 hod. - ĽH + VS + SS

26. - 5.7.2013 - Mestské oslavy Cyrila a Metoda - o 17,00 hod. - kladenie vencov + sv. omša - ĽH + VS

27. - 7.7.2013 - vystúpenie vo Viedni pre Misijné sestry kráľovnej Apoštolov - o 8,00 hod. - ĽH + VS

28. - 20.7.2013 - Strekovský festival vína - o 16,00 hod. - ĽH

29. - 27.7.2013 - Novozámocký jarmok Porciunkula + súťaž vo varení gulášu - o 10,00 hod. - celý súbor

30. - 28.7.2013 - 17.ročník Južnoslovenské destké a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach - o 9,00 hod. - ĽH + VS + SS

31. - 3.8.2013 - americko-slovenská svadba v Berku - o 18,30 hod. - ĽH + VS

32. - 11.8.2013 - Očovská hruda 2013 - o 6,30 hod. - MS + SS + ujo Ferko

33. - 16.-18.8.2013 - Hontianska paráda v Hrušove - stanovanie pre záujemcov

34. - 24.8.2013 - Lečofest na Štrande - o 10,00 hod. - ĽH + VS

35. - 24.8.2013 - americko-slovenská svadba v Belej pri Štúrove - o 19,00 hod. - ĽH + VS + FD Vienok

36. - 29.8.2013 - vystúpenie v Nesvadoch pri príležitosti 200.výročia narodenia Ctihodnej Matky Alfonzy Márie Eppingerovej - o 12,30 hod. - ĽH + VS

37. - 1.9.2013 - vystúpenie na akcii 150.výročia Červeného kríža - o 17,00 hod. - ĽH + Myjava

38. - 6.9.2013 - Okresné dožinkové slávnosti - o 9,00 hod. - ĽH + VS

39. - 7.9.2013 - II.Folklórny festival spevu a tanca v Semerove - o 15,00 hod. - ĽH + VS + SS

40. - 13.9.2013 - otvorenie XIX.ročníka DFS v KD - o 9,00 hod. - SS + ujo Ferko

41. - 14.9.2013 - Oberačkové slávnosti na Hlavnom námestí - o 10,00 hod. - MS + SS + ujo Ferko

42. - 13.-15.9.2013 - Táborská setkání 2013 ČR - ĽH + VS + FD Vienok

43. - 6.10.2013 - Kladenie vencov pri príležitosti 251.výročia narodenia A.Bernoláka

44. - 7.10.2013 - Otvorenie penziónu firmy Molda v Šuranoch na Hviezdoslavovej ul. - o 18,00 hod. - len ĽH

45. - 10.10.2013 - Matičiarik a talenty - o 18,00 hod. - ĽH + VS + naše talenty

46. - 19.10.2013 - Klobfest 2013 - o 10,00 hod. na Hlavnom námestí - ĽH + VS

47. - 19.10.2013 - Svadba v Palárikove - o 22,00 hod. - ĽH + Myjava

48. - 24.10.2013 - Vystúpenie pre dôchodcov v NsP Nové Zámky - o 14,00 hod. - MS + SS + ujo Ferko

49. - 27.10.2013 - Vystúpenie pre dôchodcov v Dedinke - o 15,00 hod. - celý súbor

50. - 5.11.2013 - Predstavovanie kandidátov do VÚC - o 19,00 hod. - ĽH + VS

51. - 30.11.2013 - Sústredenie v MO MS - od 14,00 - 17,00 hod. - celý súbor

52. - 7.12.2013 - Mikuláš v OC Aquario - o 15,00 hod. - celý súbor

53. - 8.12.2013 - Sústredenie v MO MS - od 14,00 - 17,00 hod. - celý súbor

54. - 15.12.2013 - Vianočná premiéra ČARO VIANOC - o 15,00 hod. - celý súbor

55. - 17.12.2013 - Regionálne edukačno-sociálne centrum Nové Zámky - o 15,00 hod. - MS + SS + ĽH

56. - 21.12.2013 - OD Jednota Nové Zámky - o 10,00 hod. - celý súbor

57. - 21.12.2013 - Vianočné trhy, Hlavné nám.Nové Zámky - o 10,30 hod. - celý súbor

58. - 25.12.2013 - Svätá omša Božieho narodenia v Rímskokatolíckom kostole Nové Zámky - o 10,00 hod. - ĽH