február

1. 5.2.2011 - Matičný ples v budove MO MS Nové Zámky - Ľudová dodba - o 17,00 hod.

2. 20.2.2011 - Vystúpenie s Bánovčankou - v budove MO MS Nové Zámky - Ľudová hudba - o 17,00 hod.