december

1. 4.12.2011 - Mikuláš v OC Aquario - celý súbor - o 14,00 hod.

2. 7.12.2011 - Vianočné vystúpenie pre Sklerózu multiplex - veľká skupina - o 14,00 hod.

3. 10.12.2011 - Mestské vianočné oslavy na Hlavnom námestí - celý súbor - o 13,00 hod.

4. 17.12.2011 - vystúpenie pre Jednotu - veľká skupina - o 10,00 a 11,00 hod.

5. 18.12.2011 - premiéra vianočného programu "Vianoce na dedine" - celý súbor - o 15,00 hod.

6. 26.12.2011 - priamy prenos STV - V slovenskom Betleheme zo Žiliny - veľká skupina - odchod o 8,00 hod.