august

1. - akcie so súborom Dyjavánek Znojmo ČR

2. - 4.8.2010. - prehliadka budovy neologickej synagógy - o 14,00 hod

3. - 5.8.2010. - spoločný program Matičiarik a Dyjavánek - o 16,00 hod. v budove MO MS

4. - 6.8.2010. - opekačka - o 19,00 hod v Priemstave Nitrianska ul.