apríl

1. - 25.4.2010. - schôdza MO MS Nové Zámky o 16,00 hod.

2. - 30.4.2010. - stavanie mája pred budovou MO MS o 13,00 hod. malá skupina

3. - 30.4.2010. - majáles v Bánove o 17,00 hod. kapela a veľká skupina