9.1.2014 (št) - nácvik - pozor zmena

P O Z O R     Z M E N A   stredná skupina:

- stredná skupina od 17,00 - 18,30 hod. - s p.Krajčovičovou - modrá miestnosť na 1.poschodí

- malá skupina od 16,15 - 17,15 hod. s p.Kešjarovou - zrkadlová miestnosť

- veľká skupina od 17,15 - 19,00 hod. - s p.Toporom - zrkadlová miestnosť na prízemí