8.9.2020 (ut)

riadne nácviky

nultá skupina o 16,15 h

malá skupina o 17,00 h