8.6.2013 o 8,30 H.(so) - celý súbor

Sústredenie v sobotu pre celý súbor:
malá skupina 8,30 - 10,30
veľká skupina 8,30 - 12,00

Naučiť sa slová záverečnej spoločnej piesne:
Slovák som aj Slovák budem, čierne čižmy nosiť budem
čierne čižmy od čižmára, podkovičky od kováča.


Priniesť nejakú desiatu + pitie.
Ešte prosíme vyrovnať školné do konca 6/2013.