8.5.2012 o 17,00 h.(ut) - veľká skupina

Mimoriadny nácvik veľkej skupiny od 17,00 - 19,00 hod.