8.1.2018 (ut)

  • riadne nácviky podľa harmonogramu
  • ak by sa niečo zmenilo (choroba a iné) dám vedieť