7.1.2020 (ut) o 16,30 h - VS + LH

Nácvik veľkej skupiny