5.10.2012 o 13,00 h.(pi) - VS + ĽH

"Štúrovský venček" - ide veľká skupina (VS) vystúpenie je na pešej zóne, v prípade zlého počasia v KD

- odchod o 13,00 hod.

- príchod o 18,00 hod.

- tancuje sa : Mazurka, Flaškový, Verbunk, Šariš párový - kroje podľa tancov