30.9.2016 (pi) o 17,00 h.

ZŠ G.Bethlena - projekt Erazmus

- stretáme sa o 16,45 H. na ZŠ G.Bethlena

- vystupuje sa Mazurka