30.6.2013 o 8,00 h.(ne)

Vystúpenie vo Viedni pre Misijné sestry královnej Apoštolov - ĽH + VS