30.4.2016 (so) - sústredenie

13,00 - ĽH

13,30 - VS

14,30 - SS

- potom sa ide na Hlavné námestie (o 16,30)