30.11.2014 (ne) - Mladá Matica ráno

Zapálenie prvej sviečky na adventnom venci na Hlavnom námestí - Vianočné piesne