30.11.2013 (so) - celý súbor + ľudová hudba

generálka celého súboru

- od 14,00 - 17,00 hod.

- v budove Matice slovenskej Nábrežná ul. (tam, kde vždy nacvičujeme)

- malé deti + stredné deti + veľké decká