29.9.2018 (so) o 9,30 - MS+SS+VS+ĽH

  • príchod do KD o 9,30 h
  • Elenkina skupina vystúpi hneď po otvorení festivalu cca 10,10 h
  • Stredná Lubošova skupina, velká skupina, malá ĽH ide do sprevodu
  • po skončení je ľubovolný program, rodičia si deti zoberú
  • o 12,00 je Novozámocký speváčik - Jasminka Remeňová

 

všetky kroje potom v utorok priniesť !!!!!