29. 4. 2011 o 13,00 h. (piatok)

Stavanie mája pred budovou MO MS

- vystupuje skupina s pásmom "Slúžil som ..." .

- program začína o 13,00 hod.

- príchod okolo 12,30 hod.