28.8.2020 (pi) o 17,00

nácvik s LH na vystúpenie , ktoré bude v Kultúrnom dome 2.9.2020 o 17,00