28.4.2012 po 14,00 h.(so) - celý súbor

akcia s OZ Za troma mostami - akcia bude v priestoroch MO MS Nábrežná 24