27.10.2013 o 13,30 h.(ne) - celý súbor

27.10.2013 o 13,30 h.(ne) - celý súbor

Mesiac úcty k starším - vystúpenie pre dôchodcov v obci Dedinka

- o 13,30 hod. odchod z MO MS

- vystupuje celý súbor