26.7.2012 o 17,00 h.(št)

mácvik malej skupiny pred Porciunkulou