26.12.2011 o 7,30 h.(pondelok)

Vianoce v slovenskom Betleheme, ktoré sa bude vysielať v STV a Slovenskom rozhlase.

Vasielanie bude 26.12. 2011 o 17,00 hod. a natáčať sa bude v kostole v Žiline.

Je taká možnosť, že niektorú pieseň bude s nami spievať i pán Otokar Klein.

Akcia je náročná tak pre nás, ako i pre Vašu rodinu a Vaše dieťa, avšak je to jedinečná príležitosť spropagovať súbor cez STV.

Odchod autobusu bude pravdepodobne 26. 12. 2011 o 7,30 hod.

Bližšie informácie upresníme neskôr.

 Ďakujeme.