24.10.2013 o 14,00 h.(št) - MS + SS

24.10.2013 o 14,00 h.(št) - MS + SS

Vystúpenie pre dôchodcov v NsP na Slovenskej ul.

- o 13,30 sa stretávame vo vestibule nemocnice

- vystupovať sa bude s choreografiou Remeselníci a Husiarky

- po vystúpení malá skupina má v ten deň voľno - nácvik nie je

- stredná skupina má riadny nácvik