23. 6. 2011 o 17,00 h. (štvrtok)

Nácvik len veľkej skupiny o 17,00 hod.