22.12.2012 o 11,00 h.(so) - celý súbor

22.12.2012 o 11,00 h.((so) - celý súbor

Vystupovanie na Vianočných trhoch

- malá skupina bez kroja, poprípade anjelici si prineste tie svätožiare a krídla

- veľká skupina tak ako sme boli v Palárikove

- ak budú zmeny povieme