22.9.2012 o 9,00 h.(so) - celý súbor

22.9.2012 o 9,00 h.(so) - celý súbor

Oberačkové slávnosti a XVIII. Novozámocký festival detských ľudových súborov

22.9.2012 (sobota)

- zraz o 9,00 hod. celého súboru pred Domom kultúry
- zaraďovanie do sprievodu je o 9,30 hod.
- kroj do sprievodu dievčatá na tanec „Východ“ - flaškový a chlapci Verbunkovský kroj, malé deti - modrý(môže byť aj ružový, kto má)

- malé deti tancujú - Vláčik
- novozámocký slávik – Natália Kováčová – Odám še, neodám
- obed veľkej skupiny aj ľudovej hudby bude v Irish pube

- malé deti dostanú buď za pódiom, alebo v kultúrnom dome piť a koláčik
- o 13,00 hod. - veľká skupina - z parkoviska od plavárni odchádza autobus do Hurbanova
- návrat cca o 18,00 - 19,00 hod. a bude na Hlavnom námestí vystúpenie FS Družba
- Hurbanovo cca 60 min. program