2. 4. 2011 o 14,00 h. (sobota)

Vystúpenie pre Občianske združenie Za troma mostami

- vystupuje stredná a veľká skupina

- vystupuje sa v Hostinci u Šimunka o 14,00 hod.

- príchod o 13,40 hod.

- akcie sa môžu zúčastniť aj rodičia